Filet Pangasijusa (10/1)

Filet Pangasijusa (10/1)

Vrste Pangasiusa imaju nizak do umeren sadržaj masti sa visokim nivoom proteina. Na količinu i sastav sadržaja masti utiče način ishrane koji se koristi u ribnjacima.

Categories: , , Product ID: 845

Description

Kao i sve vrste Pangasiida, P. hipophthalmus je izrazito migratorska rečna vrsta riba koja čini dalekosežne migracije preko nekoliko stotina kilometara, između staništa skloništa, mrestih staništa, staništa hranjenja i rasadnika. P. hipophthalmus se hrani i algama, višim biljkama, zooplanktonom i insektima, a veći uzorci uzimaju i voće, ljuske i ribe. Zrela riba može dostići maksimalnu standardnu ukupnu dužinu od 130 cm i težinu od 44 kg. Ova vrsta živi u opsegu od pH 6.5-7.5 i 22-26 ° C. Ženke traju najmanje tri godine da bi postigle seksualnu zrelost  (tada je preko 3 kg u težini). Zrela ženka od 10 kg može izleći preko milion jaja. Životni ciklus P. hipophthalmus je blisko povezan sa godišnjim ciklusom poplave monsuna, uz merenje koje se odvija u maju – junu na početku monsunske sezone.